Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Środa, 2018-11-21

Imieniny: Janusza, Marii

Statystyki

 • Odwiedziny: 567584
 • Do końca roku: 40 dni
 • Do wakacji: 212 dni
Jesteś tutaj: Start / PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY

 

 

PEDAGOG SZKOLNY - Kamila Wodyk

 

zajęcia w gabinecie pedagoa szkolnego -  II budynek , 2 piętro, pok. nr 16

 

 

GABINET OTWARTY:

Poniedziałek 8.00 – 14.00

Wtorek 8.00 – 12.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Piątek 8.00- 13.00

 

Na indywidualne konsultacje można się wcześniej umawiać osobiście lub pisemnie (wpis do dzienniczka) oraz telefonicznie 74 8456 259.

 

 

 

 

 

 

Artykuły

ZAPRASZAM DO MOJEGO GABINETU

2015-03-01

MIŁA UCZENNICO! MIŁY UCZNIU! 

Jeśli chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, potrzebujesz pomocy lub wsparcia- przyjdź 
do mojego gabinetu (II budynek, pokój 15 na II piętrze)

Zapraszam każdego, kto:

 • Chce, by Go najzwyczajniej wysłuchać.

 • Czuje, że inni Go nie rozumieją, jest samotny.

 • Ma kłopoty rodzinne, znajduje się w trudnej sytuacji.

 • Ma problemy z uzyskaniem lepszych ocen.

 • Ma problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem dobrych relacji z kolegami i koleżankami.

 • Chce podzielić się swoją radością, sukcesem.

 • Zauważył, że łamane są w szkole prawa ucznia.

 • Chciałby pomóc innym, a nie wie, w jaki sposób.

 • Ma ciekawe pomysły i chce się nimi podzielić.

 • Chce popracować nad poznaniem siebie, nauczyć się lepszej organizacji nauki własnej, bezpiecznego rozwiązywania sporów i konfliktów czy radzenia sobie 
  w trudnych sytuacjach.

 • Chce miło spędzić czas na przerwie.PRZYJDŹ TAKŻE Z KAŻDĄ INNĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM NIE WIESZ, JAK SOBIE PORADZIĆ. 
WSPÓLNIE POSZUKAMY ROZWIĄZANIA.

PAMIĘTAJ! NIE JESTEŚ SAM
MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY!

CZEKAM NA CIEBIE CODZIENNIE!  

Pedagog szkolny

Kamila Wodyk

Czytaj więcej o: ZAPRASZAM DO MOJEGO GABINETU

Szkolenie dla uczniów, rodziców i gra terenowa

2017-06-06
Powiększ zdjęcie

W dniu 23 maja,Tomasz Bilicki z Fundacji Innopois z Łodzi,przeprowadził wśród uczniow klas IV-VI grę terenową EMPATIA,następnie odbyły się warsztaty w klasach IV-VI dotyczace empatii, budowania wlasnej wartości, wykluczenia,cyberbullingu. Po południu w tym samym dniu pan Tomasz przeprowadził ciekawe warsztaty dla rodziców i nauczycieli pod tytułem "Komunikacja miedzy pokoleniem Y i pokoleniem Z".

Czytaj więcej o: Szkolenie dla uczniów, rodziców i gra terenowa

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole

2015-05-14

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana

w Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy

 

1. Komu udziela się pomocy:

a) uczniowi

b) rodzicom

c) nauczycielom

2. Jakim uczniom należy udzielić pomocy.

Jeśli problemy wynikają z:

1) z niepełnosprawności; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET)

2) z niedostosowania społecznego; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET)

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET)

4) ze szczególnych uzdolnień; (diagnoza pedagogiczna nauczyciela, specjalisty, opinia z ppp)

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; (opinia z ppp)

6) z zaburzeń komunikacji językowej; (diagnoza logopedyczna)

7) z choroby przewlekłej; (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności)

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; (nauczyciel, specjalista, rodzice, uczeń)

9) z niepowodzeń edukacyjnych; (dokumentacja przebiegu nauczania)

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; (nauczyciele, rodzice, uczeń, specjalista)

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. (obserwacja zachowania ucznia, zgłoszenie rodzica, ucznia)

3. Zasada dobrowolności

Szkoła uzyskuje od rodziców zgodę na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub informuje o możliwości pisemnego sprzeciwu wobec proponowanych form pomocy.

Prawa rodziców: rodzice mają prawo do niewyrażenia zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga pisemnej zgody rodzica.

4. Zasada współpracy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

5. Czas trwania pomocy

Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej o: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

2015-03-01

 

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI),

Zapraszam Państwa do współpracy. Mogą Państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, jakie mogą dotyczyć:

 • rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Wasze dziecko,

 • potrzeby udzielenia Waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w jego zachowaniu,

 • trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,

 • każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo ważna.ZAPRASZAM DO MOJEGO GABINETU- II BUDYNEK, POKÓJ 15, PIĘTRO II

Poniedziałek 8.00 – 14.00

Wtorek 8.00 – 12.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Piątek 8.00- 13.00

Na indywidualne konsultacje można się wcześniej umawiać osobiście lub pisemnie (wpis do dzienniczka) oraz telefonicznie 74 8456 259.Kamila Wodyk

Pedagog szkolny

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

Metoda Dobrego Startu

2015-09-21

Program wychowania przez rekreację

2015-09-21