Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta

Statystyki

  • Odwiedziny: 606936
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 148 dni

ADHD - DAMY RADĘ

  PORADY DLA RODZICÓW DZIECI Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ

ORAZ NAUCZYCIELI UCZĄCYCH TAKIE DZIECI

Jak rodzić powinien pomagać w odrabianiu lekcji?
• biurko ucznia, miejsce pracy – pomóżcie je uporządkować, zabierzcie z niego wszystkie niepotrzebne przedmioty.
• czas pracy – wyznaczcie godziny pracy i zabawy. Łatwiej się pracuje, jeśli wiadomo, w jakich godzinach możemy odpocząć.
• obecność rodziców – niektóre dzieci potrzebują pomocy w odrabianiu lekcji. Inne tylko rodzica w pobliżu. Ustalcie wspólnie, jaki typ pracy wam odpowiada i opracujcie staranny harmonogram.
Dziecko powinno wiedzieć, jakie są kary i należy mu przypominać o możliwości ich stosowania. Kara musi być konsekwentna. Nie ma nic skuteczniejszego niż sukces. Należy zaczynać od realnych, prostych i możliwych do osiągnięcia przez dziecko kroków. Cele muszą być jasno określone. Dzieci powinny znać ograniczenia i mieć pewną orientację w zasadach społecznych.

Jak postępować drodzy rodzice?:
Musicie uzbroić się w cierpliwość.
- Starajcie się kontrolować swoje emocje i wypowiedzi.
- Utrzymujcie kontakt wzrokowy z dzieckiem.
- Powinniście być konsekwentni, jasno określać, co wolno, czego nie.
- Planujcie z dzieckiem jego dzień i trzymajcie się tego planu. Wyznaczcie godziny wstawania, posiłków, zabawy, wykonywania obowiązków domowych, odrabiania lekcji.
- Wydawajcie krótkie, konkretne polecenia. Jeśli trzeba, powtarzajcie je kilkakrotnie. Zamiast "posprzątaj pokój", powiedz "włóż ubrania do szafy, pozbieraj klocki", itp.
- Zapewnijcie dziecku dużo ruchu na świeżym powietrzu.
- Wybierajcie takie zabawy, w których dziecko odnosi sukcesy, zadania dostosowujcie do jego wieku i możliwości.
- Organizujcie liczbę towarzyszy zabawy do jednego lub dwóch naraz.
- Czytajcie krótkie bajki lub wierszyki, angażując uwagę dziecka pytaniami i pokazywaniem obrazków.
- Zachęcajcie dziecko do rysowania, malowania palcami, pędzlem, lepienia z plasteliny, układania z klocków, itp.
- Słuchajcie razem z dzieckiem spokojnej muzyki, tańczcie lub ćwiczcie w jej rytmie.
- Ograniczajcie oglądania telewizji i korzystania z gier elektronicznych.
- Chwalcie dziecko w konkretny sposób, dostrzegajcie fakty. Zamiast "jaki ładny rysunek", powiedz "Tu widzę piękne, duże, żółte słońce, tu delikatnie narysowane chmurki, a na dole bardzo kolorowe kwiaty". Pokażecie w ten sposób dziecku, że poświęcacie mu uwagę, a dziecko z ADHD właśnie o uwagę najbardziej apeluje!
- Zauważajcie nawet najmniejsze sukcesy i przejawy dobrego zachowania dziecka. Chwalcie nawet za to, że wyjęło piórnik, czy siedzi prosto przy stole. Dzieci z ADHD są ambitne, zawsze chcą być pierwsze i zauważane - należy na tym bazować.
- Nie poświęcajcie dziecku zbytniej uwagi, gdy coś przeskrobał. Nie narzekajcie godzinami z tego powodu, nie opowiadajcie o tym, bo w ten sposób dziecko osiągnie swój cel - zdobędzie waszą uwagę, ale w negatywny sposób. To spowoduje wzmacnianie negatywnych zachowań. Czasem skwitowanie czegoś niezadowoloną miną i wyciągnięcie wobec dziecka konsekwencji jego czynu, mogą okazać się lepszym rozwiązaniem.
- Nagradzajcie dobre zachowania np. wyciętymi z papieru serduszkami czy buźkami, których dziecko może układać węża.
- Czasem skutkują polecenia typu, "kto pierwszy poukłada klocki", "kto najlepiej poskłada ubrania" lub, "kto najładniej narysuje szlaczek"- to znowu odwoływanie się do ambicji dziecka.
- W konfliktowych sytuacjach czasem lepiej odnosić się bezpośrednio do ustalonych zasad i reguł, np. "w domu nie chodzimy w butach" niż pytać dziecko, "dlaczego to zrobiłeś lub jak mogłeś?", Itp.
- Zasady muszą być stałe i konsekwentnie przestrzegane również przez innych członków rodziny.
- Odwołujcie się do wspólnie ustalonych zasad; tłumaczcie dziecku:, "bo jest taka zasada i trzeba jej przestrzegać."
- Stosujcie zasadę, że wykonujemy tylko jedną czynność naraz.
- Bądźcie w kontakcie z wychowawcą.
- Przy wyborze szkoły szukajcie dla dziecka energicznej, konsekwentnej nauczycielki.
- Postarajcie się wydzielić dziecku pokój lub kącik w łagodnych kolorach, bez wyrazistych wzorów.
- Obserwujcie, w jaki sposób dziecko najefektywniej się uczy. Niektóre dzieci łatwiej przyswajają informacje usłyszane, inne zapamiętują lepiej obrazy. Niektórym pomaga uczenie za pomocą przedmiotów czy odgrywania scenek.


Rodzice w swoim postępowaniu z dzieckiem z ADHD powinni w szczególności kierować

się następującymi zasadami:

_ dziecko nadpobudliwe psychoruchowo powinno mieć zapewnioną w domu atmosferę

        akceptacji i spokoju,

_ należy być konsekwentnym w ustalaniu reguł, obowiązków i karceniu,

_ zawsze należy stwarzać poczucie bezpieczeństwa i dać dziecku do zrozumienia, że się

         je kocha, ale jest się konsekwentnym i wymagającym,

_ wymagania stawia się dziecku w sposób jasny i klarowny, aby dziecko znało swoje

        obowiązki i wiedziało, jak ma się zachować w danej sytuacji,

_ dziecko powinno mieć obowiązki domowe, dostosowane jednak do jego możliwości,

_ należy chwalić je za dobre wykonanie zadania oraz docenić jego trud włożony w pracę,

_ ważne jest, aby dzienny rozkład zajęć dziecka był regularny, uporządkowany, miał

        jasną strukturę odpowiednią i tę samą porę wstawania, posiłków, odrabiania lekcji,

        oglądania telewizji i snu,

_ należy ograniczyć czas oglądania telewizji, wyeliminować programy o treści

         agresywnej, ograniczyć kontakt dziecka z komputerem i grami komputerowymi,

_ gdy dziecko odrabia lekcje należy wyeliminować dodatkowe bodźce, które mogą je

         rozpraszać ( wyłączyć radio, schować zabawki z biurka, itp.),

_ w chwilach wolnych proponowane zabawy dla dziecka to: lepienie, wycinanie,

        malowanie, układanie klocków, puzzli,

_ w sytuacji konfliktowej nie należy zostawiać dziecka zbyt długo w napięciu

        emocjonalnym, na przykład odsyłać je do własnego pokoju, czy odraczać karę. Rodzic

        zaraz po sytuacji konfliktowej powinien rozwiązać problem ( od razu zareagować ),

_ przy odrabianiu prac domowych, uczeniu się należy przeplatać zadania z przedmiotów

        ścisłych z humanistycznymi,

_ dziecko powinno mieć przerwy w trakcie nauki, by mogło odreagować

_ między rodzicami, dziadkami powinna być zgodność, co do zasad panujących w domu,

_ używanie formy „ja” przy zwracaniu się do dziecka,

_ wyciszenie dziecka przed snem.


 

Literatura na temat ADHD:
1. M.Święcicka: Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, CMPP-P MEN, Warszawa 1996
2. T. Opolska: Dziecko nadpobudliwe, CMPP-P MEN, Warszawa 1999.
3. T.Wolańczyk, A.Kołakowski, M.Skotnicka: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, BiFolium, Warszawa 1999.
4. Strony internetowe: WWW.ADHD.info.pl ; WWW.adhd.org.pl.