Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-17

Imieniny: Jolanty, Łukasza

Statystyki

  • Odwiedziny: 586154
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

Program wychowania przez rekreację

WSTĘP
Okres dzieciństwa i młodości to okres kształtowania się osobowości. Komputer i Internet mogą wywierać pozytywny wpływ na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, ponieważ pobudzają myślenie, rozwijają procesy poznawcze, kształtują określone umiejętności oraz wzmacniają poczucie własnej wartości poprzez umacnianie wiary we własne możliwości i umiejętności. Niekontrolowane 
i nieumiarkowane korzystanie z komputerowych gier wywiera zdecydowanie negatywny wpływ na rozwój psychiczny młodego człowieka, hamując go, a nawet doprowadzając do degradacji nieukształtowanej jeszcze w pełni osobowości. Zaburzenia interpersonalne takie jak np. utrata zdolności porozumiewania się z otoczeniem, lęk przed kontaktami z ludźmi, zerwanie kontaktów rówieśniczych oraz zaburzenia emocjonalne: osamotnienie, izolacja, oderwanie od życia a uciekanie w świat fikcji czy rozładowywanie napięć przez kontakt z komputerem to najważniejsze negatywne wpływy na psychikę. Pobudzanie postawy agresywnej, okrucieństwa i przemocy w przypadku wielu gier wojennych, sensacyjnych czy kryminalnych deformuje młode umysły. Powoduje także coraz częściej występujące uzależnienie.
Problem czasu wolnego jest jednym z głównych zagadnień naszego wieku. Sensowne jego wykorzystanie bywa trudne dla dorosłych a jeszcze trudniejsze może być dla dzieci.
W czasie wolnym dziecko może oddawać się zajęciom twórczym, których możliwość wyboru odpowiada jego własnym potrzebom 
i zainteresowaniom. Wtedy właśnie rozwija się jego osobowość. Ożywienie psychiczne powstałe w czasie wolnym jest połączone z bardzo dużym zaangażowaniem emocjonalnym, mogącym wpływać na charakter
 i temperament jednostki. Rozwijający się organizm musi otrzymywać także odpowiednie dawki odpoczynku, odprężenia, aby praca intelektualna mogła przynieść właściwe rezultaty. Właściwie rozumiany oraz zorganizowany czas wolny powinien zapewnić dziecku regenerację sił oraz umożliwić prawidłowy rozwój psychiczny, fizyczny, moralny, emocjonalny
 i społeczny oraz intelektualny. Coraz więcej dzieci, ze względu na tempo życia i brak czasu rodziców, zmuszonych jest samodzielnie organizować sobie czas wolny. W wielu domach pojawił się komputer i dzieci domagają się możliwości korzystania z niego często nie wiedząc jakie stanowi on zagrożenie dla ich wszechstronnego rozwoju.
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program wychowania przez rekreację adresowany jest do uczniów klas IV i V zakwalifikowanych do udziału w Programie, na podstawie opracowanych i przeprowadzonych przez pedagoga badań, rozmów z uczniami i rodzicami oraz na podstawie prowadzonej obserwacji pedagogicznej.
Głównym założeniem Programu jest kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych, dbanie o rozwój fizyczny poprzez organizację i włączanie ich w małe formy rekreacji, jako ciekawy i zdrowy sposób spędzania czasu wolnego.
W naszej fotogalerii znajdziecie zdjęcia z poszczególnych działań i imprez przeprowadzonych w ramach programu. Zapraszamy Śmiech
WYNIKI ANKIETY PT. „JA I KOMPUTER”
Ankietowani:
Uczniowie klasy IV- 23 osoby
Uczniowie klasy V- 19 osób
Wszyscy uczniowie klasy IV posiadają komputer
Zabawa na podwórku- 15 uczniów (65,2%)
Gra- 8 uczniów (34,8%)
Tak- 6 uczniów (26%)
Nie – 17 uczniów (74%)
Tak – 7 uczniów (30,4%)
Nie – 16 uczniów (69,6%)
Tak – 6 uczniów (26%)
Nie – 16 uczniów (69,6%)
Do 1 h – 6 uczniów (26%)
2h  i 3 h – 10 uczniów (44%)
4h, 5h, powyżej 5 h – 6 uczniów (25,8%)
Tak – 6 uczniów (26%)
Nie – 16 uczniów (69,6%)
Nigdy- 6 uczniów (26%), Rzadko- 10 uczniów (43,4%), Często – 6 uczniów (26%)
Wszyscy uczniowie klasy V posiadają komputer
Zabawa- 16 uczniów (84%)
Gra- 3 uczniów (16%)
Tak – 12 uczniów (63%)
Nie – 7 uczniów (37%)
Tak – 5 uczniów (26,3%)
Nie- 13 uczniów (68,4%)
Tak – 5 uczniów (26,3%)
Nie – 14 uczniów (73,7%)
Do 1 h – 4 uczniów (21%)
2 h- 7  uczniów (37%)
3h- 2 uczniów (10%)
4h i powyżej 5 h – 6 uczniów (32%)
Tak – 6 uczniów (31,5%)
Nie – 13 uczniów (68,5%)
Nigdy- 3 uczniów (16%), Rzadko – 12 uczniów (63%),Często – 4 uczniów (21%)
WYNIKI ANKIETY
Po przeanalizowaniu wyników ankiety do Programu wychowania przez rekreację zakwalifikowanych zostało:
z klasy IV- 7 uczniów (3 dziewczynki, 
4 chłopców)
z klasy V- 9 uczniów (2 dziewczynki, 
7 chłopców)
Razem: 16 uczniów
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:
Monika Rejman- pedagog szkolny
OSOBY POMOCNE W REALIZACJI PROGRAMU:
Logopeda
Inne chętne osoby
MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy
Agua Zdrój w Wałbrzychu
Gospodarstwo Agroturystyczne „Podkówka” w Łomnicy
Kręgielnia w Wałbrzychu
Park linowy
Inne aktywności zgłaszane przez dzieci
CZAS REALIZACJI PROGRAMU:
IX 2013- V 2014
METODY REALIZACJI PROGRAMU: metody aktywne
FORMY REALIZACJI PROGRAMU: zbiorowa, praca w grupach, praca w parach, indywidualna.
- rajdy piesze,  wyjazdy na basen, turnieje gry w piłkarzyki, turniej tenisa stołowego, gra w kręgle, jazda konna.
EWALUACJA:  Prowadzona będzie na bieżąco po każdych zajęciach – rozmowa 
z uczniami, ich uwagi. Po zrealizowaniu Programu przeprowadzona zostanie ankieta.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
Wrzesień 2013- diagnoza
Październik 2013- rajd na Andrzejówkę
Listopad 2013- Agua Zdrój 
Grudzień 2013- Turniej gry w piłkarzyki
Styczeń 2014- Agua Zdrój/kulig
Luty 2014- Kręgielnia
Marzec 2014- turniej gry w piłkarzyki/tenis stołowy
Kwiecień 2014-jazda konna
Maj 2014- rajd, park linowy